Eskrim Okulu Kadıköy’de kendi salonuna taşındı

2011 y?l?ndan beri Eskrim kurslar? veren, cheapest clinic eskrim atölyeleri düzenleyen ve performans eskrimine yönelik çal??malar yapan eskrim okulu, information pills art?k eskrim için özel tasarlanm?? kendi salonunda hizmet vermeye ba?l?yor. Eskrim Okulu’n?n K?rtasiyeci Sokak numara 17 /1. kattaki salonunda sporcular?n özellikle dizlerini koruyan özel zemin de bulunmakta. Eskrim Okulunda ayr?ca  yine ?stanbul’da ilk kez eskrim malzemesi sat??? da gerçekle?tirilecek.

 

Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası ve Burak Babaoğlu

Dünya Gençler Eskrim ?ampiyonas? ve Burak Babao?lu

Eskrim tarihimizde Dünya ?ampiyonalar? söz konusu oldu?unda bu güne kadar ya?anm?? en büyük ba?ar? H?rvatistan’dan geldi. Burak Babao?lu Çeyrek finalde Çek rakibini geçemeyince 6. oldu.

Burak Babao?lu, Dünya Gençler Eskrim ?anpiyonas?nda ferdi erkekler flöre bran??nda çeyrek final oynayarak Dünya 6. ‘s? oldu. Amerikal? Alexander Massialas’?n 1. oldu?u turnuvada Burak Babao?lu’nu derecesinden ötürü kutluyor ve ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz.

Veteran Turnuvası Yapıldı


Eskrim Okulu Yeti?kin olarak eskrime ba?layan ö?rencilerinin kat?ld??? yeni ba?layan veteranlar konseptinde bir turnuva gerçekle?tirdi. Turnuvada Bar?? Parlak ve Zeynep Mutlu’nun bronz, U?ur Nazl?can’?n gümü? madalya ald?klar? turnuvada alt?n madalya Olivier Henry’nin oldu » Read more