Veteran Turnuvası Yapıldı


Eskrim Okulu Yeti?kin olarak eskrime ba?layan ö?rencilerinin kat?ld??? yeni ba?layan veteranlar konseptinde bir turnuva gerçekle?tirdi. Turnuvada Bar?? Parlak ve Zeynep Mutlu’nun bronz, U?ur Nazl?can’?n gümü? madalya ald?klar? turnuvada alt?n madalya Olivier Henry’nin oldu


Comments are closed.